top of page

Konsultacja behawioralna

Koszt spotkania 2 godziny - 200 zł 

Koszt wizyty kontrolnej 1,5 godziny - 120 zł

Konsultacje odbywają się u klienta i są przeznaczone dla psów, które przejawiają zachowania odbierane jako problemowe, takie jak: nadmierna lękliwość, problemy separacyjne, agresja, nad reaktywność, kłopoty wychowawcze ze szczeniakiem itd.

Podczas pierwszego spotkania zbieram szczegółowy wywiad oraz obserwuję i oceniam zachowanie psa.

Wspólnie ustalamy indywidualny plan pracy oraz przekazuję zalecenia. W trakcie pracy pozostajemy w stałym kontakcie. W razie potrzeby umawiamy się na kolejne wizyty. 

Indywidualne zajęcia
z posłuszeństwa

Koszt treningu 1 godzina - 100 zł 

Koszt kursu posłuszeństwa 5 spotkań po 1h - 350 zł

Podczas zajęć pokazuję opiekunom, jak prowadzić trening oraz pracujemy nad nauką komend. Nie są to zajęcia, na których rozwiązujemy problemy behawioralne. Program zależy od potrzeb opiekuna, zapoznajemy się z elementami takimi, jak:

- przywołanie,

- luźna smycz,

- zostań,

- prawidłowe nagradzanie,

- i inne podstawowe komendy.

bottom of page